เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.

พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน BY (DD)

รหัสทัวร์ : DWAT193162
พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน BY (DD)

เดินทางช่วง
23 พ.ย. 62 - 26 มี.ค. 63 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 6,999 8,499 แสดง - 19
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 7,555 9,055 แสดง - 35
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 6,555 8,055 แสดง - 35
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 7,555 9,055 แสดง - 35
25 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 6,555 8,055 แสดง - 35
28 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 8,888 10,388 แสดง - 35
29 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 7,999 9,499 แสดง - 35
8 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 6,555 8,055 แสดง - 35
15 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 6,555 8,055 แสดง - 35
22 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 6,555 8,055 แสดง - 35
25 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 6,999 8,499 แสดง - 35
1 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63 6,999 8,499 แสดง - 35
5 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 6,555 8,055 แสดง - 35
13 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 6,555 8,055 แสดง - 35
19 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 6,555 8,055 แสดง - 35
20 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 6,555 8,055 แสดง - 35
22 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 6,999 8,499 แสดง - 35
26 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 6,555 8,055 แสดง - 35
5 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 6,555 8,055 แสดง - 35
7 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 6,999 8,499 แสดง - 35
11 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 6,555 8,055 แสดง - 35
14 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 6,999 8,499 แสดง - 35
19 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 6,555 8,055 แสดง - 35
21 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 6,999 8,499 แสดง - 35
25 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 6,555 8,055 แสดง - 35

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน BY (DD)
พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน BY (DD)
ราคาเริ่มต้น 6,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน