เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ

รหัสทัวร์ : JPA45XJ145
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ม.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 ( 75 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
28 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 28,888 37,788 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ
ราคาเริ่มต้น 28,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน