เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว XJ152 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ บานชมพู

รหัสทัวร์ : JPA45XJ152
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว XJ152 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ บานชมพู

  • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
10 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 36 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 34
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
28 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 30,888 38,788 แสดง - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 39,888 47,788 แสดง - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 39,888 47,788 แสดง - 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 39,888 47,788 แสดง - 34
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว XJ152 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ บานชมพู
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว XJ152 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ บานชมพู
ราคาเริ่มต้น 19,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน