เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.

ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA ต.ค. - พ.ย. 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)

รหัสทัวร์ : KRP02
ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA ต.ค. - พ.ย. 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)

  • สนามบินอินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 ก.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 ( 42 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 17,999 22,999 แสดง - 25
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 17,999 22,999 แสดง - 25
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - 25
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - 25
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 17,999 22,999 แสดง - 25
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 17,999 22,999 แสดง - 25
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 17,999 22,999 แสดง - 25
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - 25
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - 25
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - 25
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - 25
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 17,999 22,999 แสดง - 25
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 17,999 22,999 แสดง - 25
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 17,999 22,999 แสดง - 25
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - 25
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - 25
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 18,999 23,999 แสดง - 25
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 17,999 22,999 แสดง - 25
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 16,999 21,999 แสดง - 25
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 25
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 25
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 25
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 25

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA ต.ค. - พ.ย. 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)
ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA ต.ค. - พ.ย. 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน