เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์อุซเบกิสถาน 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน

รหัสทัวร์ DWAT195448
อัลมาตี (คาซัคสถาน), ทะเลสาบอัลมาตี, อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน), นิสา หลุมไฟนรก (Door to Hell), ดาโชกุซ – คีวา (อุซเบกิสถาน), อูร์เก้นช์, ทาชเคนต์ คูจานด์ (ทาจิกิสถาน), อิสตาราฟชาน, ไอนี, เพนจิเค้นท์, แอนชอพพาส, ดูชานเบ, ฮิสซาร์ บิชเคก (คีร์กิซสถาน), อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา, โทกโม๊ค
ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
 Air Astana
15วัน 13คืน / เริ่มเพียง 170,000 บ.